Betingelser

Købs - og handelsbetingelser samt servicevilkår



§01 - Vi forbeholder os retten til at kunne foretage ændringer ift. brugergrænseflade, produkter, priser mv. til enhver tid.

§02 - Ved køb, tages det virtuelle produkt i brug øjeblikkeligt, og dermed fraskriver du dig dine 14 dages returret.

§03 - Ved misbrug af købt produkt, forbeholder vi os retten til at fjerne produktet og/eller udelukke brugeren fra Voxload.

§04 - Ved servernedbrud eller fejl i systemet, godtgøres mistet produkttid i form af forlængelse af produkt.

§05 - Ved udelukkelse fra vore servere, ydes ingen refundering for tabte produkter.

§06 - Hvis fejl forekommer ifm. køb, skal det meldes inden for 30 dage efter køb.

§07 - Indhold, herunder, men ikke begrænset til; tekst, billeder, lydklip og grafik er beskyttet af den danske ophavslov.

§08 - Vi forbeholder retten til at overvåge og lagre indhold ved brug af vores hjemmeside og/eller services.

§09 - Permanent betyder i produkters forstand ikke altid, men herimod Voxloads levetid.

§10 - Det er brugerens eget ansvar at holde sig opdateret med vore betingelser.

§11 - Vi gør brug af cookies på vores hjemmeside, som er data vi gemmer i din webbrowser.

© 2017 - Voxload